Main menu

Warszawskie Centrum Psychologiczne

to miejsce, w którym przy pełnej dyskrecji, zrozumieniu, życzliwości, otrzymasz pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. Nieważne, czy są to nieudane związki, trudne relacje z rówieśnikami, rodzicami, dziećmi, samotność, zaburzenia odżywiania - jeżeli problemy niszczą Twoją chęć i radość życia możesz i powinieneś to zmienić.

Więcej Cennik

Terapia Indywidualna

Terapia Indywidualna

Forma pomocy oparta na indywidualnym kontakcie. Sesje prowadzone przez profesjonalnych psychoterapeutów mają na celu pomoc pacjentowi zmagającemu się z różnorodnymi problemami.

Więcej
Grupy

Terapia grupowa

Forma oddziaływania psychoterapeutycznego poprzez kontakt z innymi osobami o podobnej specyfice problemów. Spotkania grupowe prowadzone są przez profesjonalnego psychoterapeutę.

Więcej
Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty to grupowa forma zajęć psychoedukacyjnych skoncentrowanych na wybranym zagadnieniu. Warsztaty mają otwartą formułę (może wziąć w nich udział każda dorosła osoba) i odbywają się w weekendy.

Więcej

Grupy

Warsztaty

Ankiety

Informacje

Facebook