GRUPA DDA

Twoja historia rodzinna przesłania Ci radość życia? Borykasz się z niskim poczuciem wartości? Czujesz się gorszy/-a od innych? Bliskość jest dla Ciebie zagrażająca?  Lęk i złość utrudniają Ci relacje z innymi? Nie jesteś w pełni zadowolony-a ze swojego życia?

GRUPA DDD

Terapia grupowa dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczona jest dla osób, które wychowały się w rodzinie, w której wstępowały problemy tj.: przemoc, przewlekłe choroby rodzica/ów, bezrobocie, uzależnienia inne niż alkoholowe, rozwód, nadmierna lub niedostateczna opieka rodzicielska.

GRUPA „TERAPIA LĘKU”

Grupa terapeutyczna dla osób, którym lęk utrudnia lub uniemożliwia podejmowanie decyzji, ogranicza aktywność, samorealizację, przeszkadza w nawiązywaniu relacji i tworzeniu satysfakcjonujących związków.

GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA „ZMIANA”

Grupa adresowana jest do osób, zainteresowanych rozwojem własnym, które są gotowe coś zmienić w sobie i w swoim życiu, aby żyć szczęśliwie. Grupa terapeutyczna prowadzona będzie w nurcie psychodynamicznym.

GRUPA „POZA SCHEMATEM”

Grupa terapeutyczna „Poza schematem” została stworzona z myślą o osobach, które mają poczucie, że w życiu ciągle je coś ogranicza, że nie mogą żyć po swojemu, a ich życie nie jest na ich zasadach. Czują się z tego powodu, jak zakładnicy swoich mechanizmów, schematów.