Main menu

GRUPA DDA

 

Twoja historia rodzinna przesłania Ci radość życia? Borykasz się z niskim poczuciem wartości? Czujesz się gorszy/-a od innych? Bliskość jest dla Ciebie zagrażająca?  Lęk i złość utrudniają Ci relacje z innymi? Nie jesteś w pełni zadowolony-a ze swojego życia?

 

GRUPA DDD

 

Terapia grupowa dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczona jest dla osób, które wychowały się w rodzinie, w której wstępowały problemy tj.: przemoc, przewlekłe choroby rodzica/ów, bezrobocie, uzależnienia inne niż alkoholowe, rozwód, nadmierna lub niedostateczna opieka rodzicielska.

 

GRUPA „TERAPIA LĘKU”

 

Grupa terapeutyczna dla osób, którym lęk utrudnia lub uniemożliwia podejmowanie decyzji, ogranicza aktywność, samorealizację, przeszkadza w nawiązywaniu relacji i tworzeniu satysfakcjonujących związków.

 

GRUPA 50+

 

Grupa wsparcia dla osób po „pięćdziesiątce”, które poszukują możliwości rozwoju oraz sposobów na pełniejsze przeżywanie swojego życia.


 

Grupy

Warsztaty

Ankiety

Informacje

Facebook