Main menu
Anna Dodziuk
Anna Dodziuk

Psychoterapeutka, superwizor psychoterapii i treningu psychologicznego PTP, specjalistka psychoterapii uzależnień.
Zajmuje się m.in. poczuciem własnej wartości, trudnościami w związkach, problemami seksualnymi, żalem po stracie, różnymi uzależnieniami. Jest autorką wielu książek i artykułów. Posiada wieloletnie doświadczenie.

Godziny przyjęć: zaplanowane warsztaty weekendowe.

Grupy

Warsztaty

Ankiety

Informacje

Facebook