Main menu
Adam Płociński

Psycholog (SWPS, Warszawa), Psychoterapeuta w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym (IITG, Kraków), Prawnik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

Pracuje z młodzieżą i dorosłymi doświadczającymi różnych trudności w funkcjonowaniu społecznym. Specjalizuje się w problemach, które swoje źródło mają w doświadczeniu straty w dzieciństwie. Straty rozumianej szeroko, jako śmierć rodzica, rozwód ale także jako zaniedbanie emocjonalne, odrzucenie czy przemoc lub alkoholizm bliskich skutkujące utratą poczucia bezpieczeństwa. Wśród swoich klientów ma zarówno osoby wychowane w rodzinach, jak i byłych podoopiecznych rodzin zastępczych i domów dziecka. W swojej pracy wykorzystuje też elementy pracy z ciałem (technika Lowena, Ilan Lew Method), która poprzez kontakt z własną fizycznością ułatwia dostęp do emocji. Zakładając, że głównym źródłem cierpienia człowieka, jest niemożność dotarcia do drugiego, pracuje nad odkryciem mechanizmów unikania kontaktu i pomaga je zmienić.

Terapia w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym oznacza rozmowę, w której wyodrębniany jest problem, by następnie poprzez doświadczenie, eksperyment terapeutyczny, zmienić schemat myślenia, zachowania i przeżywania.

Godziny przyjęć: pon.: 15.00-20.00; wt.: 15.00-20.00;

Grupy

Warsztaty

Ankiety

Informacje

Facebook