Main menu

GRUPA DDA

Twoja historia rodzinna przesłania Ci radość życia? Borykasz się z niskim poczuciem wartości? Czujesz się gorszy/-a od innych? Bliskość jest dla Ciebie zagrażająca?  Lęk i złość utrudniają Ci relacje z innymi? Nie jesteś w pełni zadowolony-a ze swojego życia?

GRUPA DDD

Terapia grupowa dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczona jest dla osób, które wychowały się w rodzinie, w której wstępowały problemy tj.: przemoc, przewlekłe choroby rodzica/ów, bezrobocie, uzależnienia inne niż alkoholowe, rozwód, nadmierna lub niedostateczna opieka rodzicielska.

GRUPA „TERAPIA LĘKU”

Grupa terapeutyczna dla osób, którym lęk utrudnia lub uniemożliwia podejmowanie decyzji, ogranicza aktywność, samorealizację, przeszkadza w nawiązywaniu relacji i tworzeniu satysfakcjonujących związków.

GRUPA 50+

Grupa wsparcia dla osób po „pięćdziesiątce”, które poszukują możliwości rozwoju oraz sposobów na pełniejsze przeżywanie swojego życia.

GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA „ZMIANA”

Grupa adresowana jest do osób, zainteresowanych rozwojem własnym, które są gotowe coś zmienić w sobie i w swoim życiu, aby żyć szczęśliwie. Grupa terapeutyczna prowadzona będzie w nurcie psychodynamicznym.

Grupy

Warsztaty

Ankiety

Informacje

Facebook