Celem terapii jest poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Celem terapii może też być rozwój relacji i umiejętności społecznych.

Sesje trwają 50 min. i odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Podczas kilku pierwszych spotkań terapeuta wraz z pacjentem poznają się, terapeuta przeprowadza wywiad dotyczący powodów zgłoszenia na terapię, poznaje oczekiwania i motywacje związane ze zgłoszeniem się na terapię. Na tym etapie terapeuta zapoznaje pacjenta z zasadami obowiązującymi podczas terapii, wyjaśnia wątpliwości dotyczące metod i sposobu prowadzenia terapii. Etap ten zostaje zakończony wspólnym ustaleniem realnych celów do zrealizowania w terapii.

Terapeuci WCP pracują w różnych nurtach psychologicznych. W zakładce zespół znajdą Państwo krótkie informacje o każdym z naszych terapeutów.

Cena psychoterapii indywidualnej to 200 zł/50 min.

Realizujemy sesje terapii indywidualnej stacjonarnie oraz on-line za pośrednictwem skyp’a lub telefonu.

 

Ankiety terapii indywidualnej