Zakres działania ośrodka:

  • depresje, nerwice, stres, fobie, lęki,
  • dorosłe dzieci alkoholików (DDA), dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców (DDRR),
  • młodzi dorośli (18-26l.),
  • terapia rodzin, terapia par,
  • związki: problemy w związku, trudne rozstania, samotność,
  • kariera: wypalenie zawodowe, mobbing, doradztwo zawodowe,
  • interwencja kryzysowa,
  • mediacje rodzinne.

Formy terapii: indywidualna, grupowa, warsztaty.

 

WCP mieści się w Al. Jerozolimskich 99 lok. 4 w Warszawie (przystanek pl. Starynkiewicza)

Terapia grupowa rozpoczyna się po zakończeniu procesu naboru i ogłoszeniu terminu zajęć. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej.
W Warszawskim Centrum Psychologicznym można obejrzeć obrazy – akwarele autorstwa Fryderyka Szymańskiego.
Obrazy do kupienia w Ann Gallery.