pisarczykPsycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna (w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.Szkolenia dodatkowe: Studium Pomocy Psychologicznej, szkolenie „Praktyka pomagania Dorosłym Dzieciom Alkoholików”.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuje z osobami uzależnionymi (alkohol, hazard, nikotyna), współuzależnionymi, DDA, DDD oraz doświadczającymi trudności życiowych, a także zainteresowanymi rozwojem osobistym.
Ponad 10 -letnie doświadczenie zawodowe.
Superwizuje swoją pracę.