Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS, kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkolenia w zakresie coachingu, akredytowane przez International Coaching Federation (ICF). Odbyła staż psychoterapeutyczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest zainteresowana wykorzystaniem technik relaksacyjnych i oddechowych oraz pracą z ciałem w praktyce terapeutycznej. W swoim podejściu do klientów łączy różne modalności, aby jak najlepiej wspierać ich w docieraniu do pełni potencjału. Korzysta również ze swojego wieloletniego doświadczenia na stanowiskach menedżerskich w firmach komercyjnych.

Dodatkowe kursy i szkolenia: roczne studium psychologii zorientowanej na proces (PoP, FSPP), Ciało i ruch w pracy z emocjami (Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba), Techniki pracy z ciałem przydatne w praktyce klinicznej (PsychoMedic), Terapia tańcem (SWPS), Somatic Experiencing Intro (Instytut Terapii Psychosomatycznej), Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE, moduły I-IV), Mindfulness Based Stress Reduction, Kontekstualna Terapia Schematów, Schema Therapy with Dreams and Nightmares (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej), Nonviolent Communication (CfNC), Interwencja kryzysowa (SWPS).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.