b.suska
Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka terapii systemowej, mediatorka.
Studia magisterskie na UW, 4-letnie szkolenie z terapii systemowej zakończone uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej; IGST Niemcy).

Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Szkolenia dodatkowe: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (IPZ), Program psychoterapii dla DDA w podejściu psychoterapii integracyjnej, Psychoterapia par i małżeństw (WTTS, IGST), Psychosomatyka – diagnoza i terapia (IGST), Skutki nadużyć seksualnych okresu dziecięcego w wieku dorosłym (IGST), Praca z traumą (IGST), Terapia narracyjna (IGST).

Zajmuje się pracą indywidualną i grupową, terapią rodzinną i par oraz mediacjami. Pracuje z osobami w kryzysie emocjonalnym, depresyjnymi, lękowymi, po przeżytej traumie, z zaburzeniami odżywiania oraz z problemami psychsomatycznymi. Pracuje z osobami z rodzin dysfunkcyjnych (DDD, DDA), ofiarami przemocy domowej, osobami psychotycznymi oraz kobietami mającymi problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzi grupę dla osób lękowych, grupę DDD. Posiada wieloletnie doświadczenie. Superwizuje swoją pracę.