Main menu
Iwona Szymańska - Adamska

Społeczny psycholog kliniczny, psychoterapeutka humanistyczna (Szkoła Psychoterapii – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra), mediator rodzinny.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkolenia dodatkowe: szkolenie dla terapeutów pracujących z DDA.

Zajmuje się pracą indywidualną i grupową m.in. z osobami DDA/DDD/DDR, kryzysami życiowymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, poczuciem własnej wartości, stresem, trudnościami związanymi z rozstaniem, lepszym rozumieniem siebie, swoich potrzeb i zachowań.
Superwizuje swoją pracę.

Grupy

Warsztaty

Ankiety

Informacje

Facebook