Warszawskie Centrum Psychologiczne

to miejsce, w którym przy pełnej dyskrecji, zrozumieniu, życzliwości, otrzymasz pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. Nieważne, czy są to nieudane związki, trudne relacje z rówieśnikami, rodzicami, dziećmi, samotność, zaburzenia odżywiania - jeżeli problemy niszczą Twoją chęć i radość życia możesz i powinieneś to zmienić. Prowadzimy porady, sesje indywidualne i grupowe stacjonarnie oraz on-line.

Grupa DDA

Grupa przeznaczona jest dla osób, które dorastały w domu, gdzie przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu. Na grupie uczestnicy będą mogli przyjrzeć się swojej przeszłości, spojrzeć i zweryfikować  swoje przekonania.

Grupa „Terapia Lęku”

Grupa terapeutyczna dla osób, którym lęk utrudnia lub uniemożliwia podejmowanie decyzji, ogranicza aktywność, samorealizację, przeszkadza w nawiązywaniu relacji i tworzeniu satysfakcjonujących związków.

Warsztaty

Warsztaty to grupowa forma zajęć skoncentrowanych na wybranym zagadnieniu: asertywności, poczuciu własnej wartości, budowaniu związków. Warsztaty odbywają się w weekendy, każdy warsztat stanowi zamkniętą całość.